Picture
Kai kurios moterys - jas vadiname frigidiškomis - kaip biolaukų procesai turi daugiau materijos, jų biolaukų san­daroje daugiau gravitacinės energijos. Tokioms moterims
geriausia tuoktis su aistringais, energingais vyrais. Ir at­virkščiai,
(vairavimas pagal Visatos dėsnius būtinas - tik taip bus užpildytos kiekvienos
biomasės.
 Sueities, lytinės jungties metu  žmogus išspinduliuoja aibę biolauko sukinių, be galo sudėtingų energijos  darinių. Drauge tai yra informacija Visatai. Dėl sąsajų su Visatos laukais
žmogaus biolaukų sukimasis, jų orientacija erdvėje iš daljes pasikeičia. Sakome,  žmogus gali pakeisti. savo likimą. Jis gali pakeisti savo ryšius su Visata,  kažkiek pasislinkti Visatos nišoje, kažkiek pakeisti savo mąstymą, savo dar
negimusius vaikus. Tokia būsena trunka neilgai, paskui pasikeitusioj! sistema  inertiškai traukiasi atgal j ilga­laikio Visatos poveikio nustatytą nišą.  Tačiau tai ne absoliu­tus grįžimas atgal, o naujas vystymosi spiralės  vingis.


Kiekvienas toks naujas vingis žmogui besivystant daro jį labiau sugebantį prisitaikyti, dėl to ir sukelia  didžiulį džiaugsmą. Apskritai jausmų ryšys su savo paties ar kitų žmonių biolaukais, jų energijos virtimas mintimis ar jaus­mais sukelia tiesos,
  džiaugsmo, ilgesio, laimės  pajautimą.

Fizikos požiūriu žmogaus gyvenimas - toks pat  proce­sas kaip ir medžių augimas, vandens tekėjimas, Žemės sukimasis, Saulės  švietimas. Netgi vanduo tekėdamas jau­čia ir džiaugsmą, ir liūdesį.  Pasakymų, kad žmogaus mintys, protas, jausmai yra išimtina skirtybė,reikėtų  visiškai atsisakyti. Žmogus, jo kūno biolaukų energijos sukiniai yra neatsiejami
nuo Visatos laukų kaip ir nuo šalia esančių kūnų laukų. Visi jie sąlygoja žmogaus būtį, mintis, jaus­mus, dauginimąsi. Kuo labiau šį dėsningumą pažinsime, tuo labiau būsime sveikesni, stipresni,  išmintingesni.
http://artomania.lt


Comments are closed.